Klundert Audiovisueel is een handelsnaam van Klundert Muziek B.V. (ook wel “Klundert” genoemd in dit privacybeleid). Dit privacybeleid bevat een beschrijving van de praktijken van Klundert met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie die we over u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website (www.klundertaudiovisueel.nl) en onze subdomeinen, zoals onze blog, het klantenportaal en andere systemen voor klantenservice, facturering en betaling, webapplicaties en andere webuitingen (gezamenlijk de ‘sites’). Door de sites te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en onze servicevoorwaarden. Als u niet instemt met dit privacybeleid en onze servicevoorwaarden, kunt u geen gebruikmaken van onze sites.

AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN ANONIEME INFORMATIE

Wanneer u de sites van Klundert bezoekt, wordt bepaalde anonieme informatie over uw bezoek automatisch geregistreerd, zoals bij de meeste websites het geval is. Dit kan informatie omvatten over het type browser dat u gebruikt, de naam en het IP-adres van de server waarmee u toegang tot internet hebt, de datum en het tijdstip waarop u de sites bezoekt, de pagina’s die u opent op de sites en het internetadres van de sites van waar u, indien van toepassing, rechtstreeks naar de sites bent geleid. Deze informatie is niet naar een persoon te herleiden.

PERSOONSGEGEVENS

Zoals beschreven in dit beleid zijn ‘persoonsgegevens’ gegevens over u persoonlijk en waarmee iemand contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie die via de sites is verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Klundert hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Klundert zal de persoonsgegevens die via de sites zijn verzameld hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • De identiteit van gebruikers vaststellen en controleren.
 • Accounts van gebruikers openen, onderhouden en beheren.
 • Transacties verwerken, beheren of uitvoeren en daaraan gerelateerde berichten versturen.
 • Diensten en ondersteuning verlenen aan gebruikers.
 • De sites verbeteren, waaronder afstemming op de voorkeuren van gebruikers.
 • Product- of service-updates, speciale berichten en aanbiedingen en andere informatie over Klundert aan gebruikers aanbieden.
 • Reageren op vragen, verzoeken, opmerkingen en instructies van gebruikers.
 • De beveiliging en integriteit van onze systemen waarborgen.
 • Alle overige doeleinden waartoe een gebruiker toestemming heeft gegeven.

Klundert gebruikt de anonieme browsegegevens die automatisch door de servers worden verzameld hoofdzakelijk om de sites te beheren en te verbeteren. Klundert kan de verzamelde anonieme gegevens ook gebruiken om informatie over de sites aan potentiële zakenpartners, adverteerders en andere niet-gelieerde entiteiten te verstrekken. Deze informatie is niet naar een persoon te herleiden. Klundert kan externe analyseproviders inschakelen, zoals Google Analytics en Adobe, om cookies en andere technologieën te gebruiken om informatie over uw gebruik van de sites te verzamelen. Deze diensten van derden kunnen u opties bieden over hoe informatie wordt verzameld en gebruikt.

INFORMATIE VERZAMELEN

Klundert zal via de sites geen persoonsgegevens van u verzamelen, tenzij u deze verstrekt. Als u niet wilt dat Klundert persoonsgegevens van u in bezit heeft, moet u deze niet verstrekken.
U kunt de sites bezoeken en bekijken zonder uw persoonsgegevens kenbaar te maken. U kunt ervoor kiezen uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze informatie kan, zonder beperking, het volgende omvatten:

 • ‘Basisgegevens’, zoals uw naam, uw werkgever en uw functie.
 • ‘Contactgegevens’, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer.
 • ‘Technische gegevens’, zoals uw IP-adres en informatie over uw gebruik van onze sites, bijvoorbeeld welke delen van de sites u bezoekt, de inhoud die u bekijkt, downloadt of indient en berichten die wij elektronisch versturen.
 • ‘Factureringsgegevens’, zoals transactietype, transactiebedrag, betaling, verzend- en factureringsgegevens, de aard, kwantiteit en prijs van de goederen of diensten die u uitwisselt en de personen of entiteiten met wie u communiceert of zakendoet, op voorwaarde dat Klundert uw creditcardgegevens niet bewaart of deelt.
 • ‘Overige gegevens’, zoals interessegebieden, een uniek, persoonlijk wachtwoord en alle overige informatie die u naar ons verstuurt.

Klundert kan uw persoonsgegevens met behulp van de volgende methoden via de sites verzamelen:

 • Registratieformulieren: als u wilt deelnemen aan een actie, een geregistreerde gebruiker van de sites wilt worden of u wilt aanmelden voor het ontvangen van informatie over Klundert via deze of een andere website, moet u het registratieformulier op de sites invullen. In dit formulier moet u bepaalde persoonsgegevens opgeven, zoals basisgegevens, contactgegevens en overige gegevens.
 • Transacties en activiteit: als u een geregistreerde gebruiker wordt of als u transacties uitvoert via de sites, verzamelt Klundert informatie over uw transacties tijdens uw gebruik van de sites en uw overige activiteit op de sites. Deze informatie kan technische en factureringsgegevens omvatten.
 • E-mail en overige vrijwillige communicatie: u kunt via e-mail, via onze sites, telefonisch, schriftelijk of op andere wijze met Klundert communiceren. Klundert verzamelt de informatie in deze communicatie. Dergelijke informatie kan naar een persoon te herleiden zijn.

Behalve de informatie die we rechtstreeks van gebruikers verzamelen, kunnen we ook bepaalde informatie ontvangen van derden. Deze informatie kunnen we combineren met overige informatie die door ons is verzameld.

 

 

BEVEILIGING

Klundert maakt gebruik van fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om persoonsgegevens op de sites te beschermen. Wanneer transacties worden aangeboden op de sites, worden transactiegegevens via SSL-verbindingen (Secure Sockets Layer) versleuteld van en naar klundertaudiovisueel.nl verzonden om te voorkomen dat dergelijke gegevens worden onderschept. Klundert beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die voor het leveren van producten of diensten aan u een legitieme reden hebben om op de hoogte te zijn van deze gegevens en tot personen die u toestemming hebt gegeven voor toegang tot dergelijke gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat elke e-mail of andere transmissie via internet niet volledig kan worden beveiligd tegen ongeoorloofde onderschepping.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten en overige toepasselijke wetten zullen we u, op uw verzoek, een kopie sturen van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig dit beleid krijgt u de gelegenheid om eventuele fouten te corrigeren, onze rechten op het gebruik van uw gegevens te beperken en uw persoonsgegevens te verwijderen. Een verzoek voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens moet naar webmaster@klundertaudiovisueel.nl worden verstuurd.

Als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (op het moment van verzameling van dergelijke gegevens of nadien), kan Klundert u van tijd tot tijd berichten of updates sturen over klundertaudiovisueel.nl, gelieerde ondernemingen, acties of andere activiteiten. Als u van Klundert en diens gelieerde ondernemingen geen berichten meer wenst te ontvangen die geen betrekking hebben op transacties of beveiliging, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail met uw verzoek naar info@klundertaudiovisueel.nl te sturen.

We zullen u niet verbieden om bij regelgevende en toezichthoudende autoriteiten een klacht in te dienen over de werkwijzen van Klundert. Met uitzondering van de in dit beleid beschreven doeleinden zullen we uw gegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer uw persoonsgegevens niet langer redelijkerwijs noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. We kunnen uw persoonsgegevens echter bewaren (i) gedurende een relevante bewaartermijn indien dit nodig is om rechtsvorderingen in te stellen of als bescherming tegen rechtsvorderingen, of (ii) indien het waarschijnlijk is dat verwijdering ervan zou betekenen dat we onze geautomatiseerde back-upsystemen voor noodherstel moeten overschrijven.

PRIVACY VAN KINDEREN

De sites zijn gericht op en ontworpen voor gebruik door personen van dertien (13) jaar en ouder. Klundert zal aanvragen van kinderen niet goedkeuren en geen accounts of lidmaatschappen maken of onderhouden voor kinderen van wie Klundert weet dat ze jonger zijn dan dertien (13) jaar. Klundert vraagt niet om persoonsgegevens en verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Als Klundert desondanks ontdekt dat persoonsgegevens zijn ontvangen van een persoon die aangeeft jonger te zijn dan dertien (13) jaar of wanneer Klundert andere redenen heeft om aan te nemen dat deze persoon jonger is dan dertien (13) jaar, zal Klundert dergelijke gegevens uit de systemen verwijderen. Daarnaast kan de ouder of wettelijke verzorger van een kind om correctie of verwijdering van de gegevens van een kind uit de bestanden van Klundert verzoeken door contact op te nemen met Klundert via info@klundertaudiovisueel.nl

‘COOKIES’ EN ADVERTEERDERS

De servers van de sites of de servers van bedrijven die worden gebruikt voor beheer van de sites, kunnen een ‘cookie’ op uw computer plaatsen, zodat u de sites kunt gebruiken en deze op u kunnen worden afgestemd.

Een ‘cookie’ is een gegevensbestandje dat door een webserver naar uw computer kan worden gestuurd en vervolgens door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Door cookies kan Klundert uw computer herkennen wanneer u de sites bezoekt en de online ervaring op u afstemmen en verbeteren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het inlogproces efficiënter te maken, transactieoverzichten bij te houden en informatie tussen sessies te bewaren. De informatie die met cookies wordt verzameld, kan ook worden gebruikt om de functionaliteit van de sites te verbeteren.

Andere contentproviders en/of adverteerders op de sites kunnen ook cookies gebruiken die niet door de sites worden verstuurd. Deze advertenties en inhoud kunnen cookies bevatten waarmee de interesses van gebruikers van de sites worden gevolgd om ‘gepersonaliseerde’ advertenties of andere berichten te tonen die de gebruiker interessant zou kunnen vinden. Klundert is niet verantwoordelijk voor dergelijke cookies.

We kunnen ook andere technologieën gebruiken, zoals ‘webbakens’ (gegevensbestandjes die in afbeeldingen op webpagina’s zijn ingesloten), pixels en tags, om het gebruik door bezoekers en verkeerspatronen te volgen. Als deze in HTML-e-mails zijn gebruikt, kunnen we bepalen of gebruikers een e-mail hebben geopend of op een koppeling in de e-mail hebben geklikt.

De meeste webbrowsers (zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox en Google Chrome) hebben functies die u waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt of die voorkomen dat cookies worden gestuurd. In de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën uitschakelen. Als u cookies echter weigert, kunt u bepaalde gepersonaliseerde functies van de sites niet gebruiken.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Klundert behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. In geval van een belangrijke wijziging in de voorwaarden van dit beleid zal Klundert op de startpagina van de sites een kennisgeving en een koppeling naar het nieuwe beleid plaatsen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, de informatieverstrekking door Klundert of uw relatie met Klundert, kunt u contact opnemen met Klundert Audiovisueel via Bedrijfsweg 13, 5061 JX Oisterwijk (Nederland), via e-mail info@klundertaudiovisueel.nl of via +31(0)13-5288660.

Copyright © 2018 Klundert Audiovisueel. Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Alle rechten voorbehouden.

In overeenstemming met de wetten inzake literaire en artistieke eigendomsrechten of vergelijkbare rechten is elke reproductie of distributie, geheel of gedeeltelijk, van elementen die deel uitmaken van de sites ten strengste verboden.

Alle merken die in deze verklaring vermeld worden, zijn geregistreerde handelsmerken. Hoewel Klundert ernaar heeft gestreefd de nauwkeurigheid van de informatie die via de sites toegankelijk is te waarborgen, geeft Klundert geen enkele garantie of waarborg voor de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van informatie of materiaal op de sites. Klundert aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische onnauwkeurigheden of andere fouten. Klundert aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor moeilijkheden die bij toegang tot de sites worden ondervonden of voor storingen in communicatielijnen.